"Strumie Mahaprabhu"


Rozdzia 16
Ksiki "Troskliwe Przewodnictwo"

"Strumie Mahaprabhu"
("Flow of Mahaprabhu's line")

 

Bracia duchowi Szrila Guru Maharada jasno wyraali swj wielki szacunek do Jego Boskiej Mioci. W licie do mnie jeden z nich napisa, e tak dugo jak Szrila Bhakti Rakszak Szridhar Dev-Goswami jest obecny oni bd przychodzi i go sucha. Mwili, e kiedy go suchaj to czuj schronienie i cie Prabhupady Szrila Bhakti Siddhanty Saraswatiego. Oddawali taki honor naszemu Szrila Guru Maharadowi. Dlaczego? Suba dla Szri Szri Radha-Govindy jest celem ich ycia i zrozumieli, e przychodzi ona przez ich mistrza duchowego Szri Gurudeva, Szrila Bhakti Siddhant Saraswati Thakura. Widzieli, e Szrila Szridhar Maharad zosta upenomocniony bosk moc przez ich Gurudeva - e jego pena mocy aska jest obecna w naszym Szrila Guru Maharadu. To z tego powodu zawsze przychodzili do niego.
Oni porzucili wszystkie swoje materialne udogodnienia wraz z yciowymi pragnieniami i doczyli si do Misji suby dla Radhy-Kryszny oraz dla Prabhu Nityanandy i Mahaprabhu.

W jaki sposb mieli otrzyma t sub? Tylko aska Vaisznaww oraz aska Szri Guru moe obdarzy tak sub. To byo dla nich oczywiste i dlatego zrezygnowali ze wszystkiego i od czasu do czasu przychodzili zobaczy si z Guru Maharadem. Opowiadali o nauczaniu i stylu w jakim to robili i czuli si szczliwi widzc jego zadowolenie.

Tak wielu braci duchowych Szrila Guru Maharada zwyko uczszcza na Viszva-Vaisznawa-Rada Saba organizowane przez nasz Math. Szrila Guru Maharada zawsze dawa fotel prezydenta dla Szripad Bhakti Saranga Goswami Maharada. Mimo, e Szripad Goswami Maharada otrzyma sanjas od Szrila Guru Maharada, Szrila Guru Maharad w ten sposb honorowa wysok pozycj jak Szripad Goswami Maharad zajmowa w Gaudia Math. Ten fotel by mu zawsze ofiarowywany.

Pewnego razu, po przyjciu miejsca na prezydenckim fotelu, Szripad Goswami Maharad da szczeglny wykad. Tumaczy, e on i inni wielcy nauczajcy, ktrzy aktywnie dziaaj na wszystkich kierunkach, zawsze oczekuj na ocen stylu ich nauczania przez Szrila Szridhar Maharada. Uy sowa sinhalokana. Zwrci uwag: " Nauczamy we wszystkich miejscach, ale od czasu do czasu patrzymy czy Szrila Szridhar Maharad jest zadowolony z naszych dziaa". Sinhalokana odnosi si do zachowania lwa, ktry idzie przez pewien dystans, potem staje aby sprawdzi co si dzieje z tyu, potem znowu idzie i znowu si zatrzymuje aby spojrze do tyu. W ten sposb Szripad Goswami Maharad opisywa w jaki sposb nauczajcy za kadym razem spogldaj w kierunku Szrila Szridhar Maharady, aby sprawdzi czy to co robi ma jego aprobat.

"Rupa-saraswati dhara dekhena tomate". Rupa Goswami stoi najwyej w zasadniczej lini pochodzcej od Szri Czejtanii Mahaprabhu. Waciwie nikt nie mwi "Czejtania sampradaja". Raczej waciwym okreleniem jest Rupanuga sampradaja. Mahaprabhu pragn ustanowi Rup Goswamiego jako Guru jego sampradaji. Ten przekaz Rupy Goswamiego pynie teraz przez osob Szrila Guru Maharada. Dlatego wszyscy bhaktowie Szrila Saraswati Thakura maj respekt dla Szrila Guru Maharada. Zawsze widzieli to w taki sposb i a do dzisiaj tak to postrzegaj. Rup Goswamiego Prabhu zosta wybrany jako sukcesor przez Szri Czejtani Mahaprabhu. Jeeli pragniemy to zrozumie, wtedy szczeglnie powinnimy przyj schronienie w Sri Czaitanji Czaritamricie. Dzieo to daje temu peny wyraz.

Blask Pana zosta ukazany przez Mahaprabhu z chwil jego pojawienia si. W tamtym czasie Rupa i Sanatan byli gwnymi administratorami rzdu w Bengalu. Mimo to byli oddani Krysznie. Czuli, e Kryszna pojawi si w tym czasie i zastanawiali si gdzie to moe nastpi.
Kiedy ujrzeli Mahaprabhu, jego blask, obserwowali go a nastpnie podeszli i spotkali si z nim. Stao si dla nich jasne, e "Oto nasz najdroszy Szri Kryszna si pojawi!" Mieli oni szczeglny zwizek z Panem. Wtedy nazywali si jeszcze Dabhir Khas i Sakar Malik. Sanatan Goswami by premierem, a Rupa Goswami ministrem finansw. Zewntrznie dziaali jako urzdnicy rzdu, ale w duchu tsknili za Kryszna-prem. Nimai Pandit, Mahaprabhu Gaurasudar by dla nich niczym wietlista latarnia.

Wielu innych bhaktw znao i miao zwizek z przyby ze wiata nieskoczonoci, bosk osob Mahaprabhu. Do tych wielbicieli nale Advaita Aczaria, Haridas Thakur, Szrivas Pandit, Gadadhar Pandit oraz Pundarika Vidjanidhi.
Tak wic, Rupa i Sanatan, wiedzc, e jest On ich panem, w sekrecie odwiedzili Mahaprabhu i prbowali peni dla Niego sub. Bhaktowie razem si spotykali ukadajc program na przyszo.
Wiedzieli, e Mahaprabhu ma zamiar przyj sanjas i oczekiwali tego dnia. Kiedy w kocu do Rupy i Sanatana dotara wiadomo o sanjasie Mahaprabhu, zwikszyo to nawet ich przywizanie do Niego. Kiedy Mahaprabhu zmierza do Vridavany przez Navadwip i Ramakeli, tysice ludzi poday za Nim w sankirtanie. W tym czasie Rupa i Sanatan spotkali si potajemnie z Mahaprabhu w wiosce Ramakeli.
Rupa i Sanatan mieszkali w pobliu Ramakeli. Noc zamienili swj bogaty ubir przywdziewajc skromne szaty vaisznaww i spotkali si z Mahaprabhu. Padli, kady ze dbem trawy w zbach, u lotosowych stp Mahaprabhu mwic:

mat-tulyo nasti papatma
naparadhi cha kachana
parihare 'pi lajja me
kin bruve purusottama

"Nic nie znaczymy, jestemy najbardziej niekwalifikowani i nie nadajemy si nawet aby stawa przed Tob. Jestesmy bardzo upadli. Prosimy uratuj nas!" Syszc ich sowa, widzc ich w stanie cakowitego oddania, serce Mahaprabhu stopniao . Obj ich i powiedzia: " Nie bdcie tak sfrustrowani i wrcie do waszych zaj."
Wczeniej Rupa i Sanatan napisali wiele listw do Mahaprabhu, a On zachci ich mwic:

para-vyasanini nari
vyagrapi griha-karmasu
tad evasvadayaty antar
nava-sanga-rasayanam

"Bdcie tak jak kochanka, ktra zawsze myli o swym ukochanym, ale nie daje nic po sobie pozna angaujc si w codziennie w sprawy swojej rodziny. Bdcie wanie tacy, a kiedy nadejdzie odpowiedni czas, Kryszna uwolni was z tej sytuacji."
W ten sposb Rupa Goswami ju wczeniej otrzyma wsparcie, a kiedy spotka si z Mahaprabhu w Ramakeli, ten da jemu i jego starszemu bratu jeszcze wicej nadzieji: " Wracajcie, a we waciwym momencie Kryszna uwolni was z waszych ziemskich stanowisk i obowizkw. Oboje jestecie moimi wiecznymi sugami wic nie obawiajcie si z nikd zagroenia. Kryszna wam pomoe."
Przed odejciem ostrzegli Mahaprabhu: "Tutejszy krl jest muzumaninem. Bez wtpienia odczuwa pewn sympati do Ciebie, ale jak zobaczy te tumy ludzi podajce za Tob, wtedy moe si zmieni. Jeeli bdziesz si porusza wraz z tymi tysicami ludzi to moe poczu si zagroony i chcie Tobie zaszkodzi".
Rupa spotka si pniej z Mahaprabhu, kiedy Ten wraca z Vrindavany. Mahaprabhu naucza Szrila Rup Goswamiego i uczyni go odpowiedzialnym za zorganizowanie orodkw i wity w Mathurze i Vrindavanie. Kaza mu przywrci zapomniane miejsca dziecicych przygd Kryszny oraz napisa ksiki, ktre zawierayby nauki udzielone mu przez Mahaprabhu. By On osobistym nauczycielem Rupy Goswamiego i oczekiwa, e Rupa bdzie przewodzi Jego sampradaji.
Mahaprabhu spotka si z Rup w Prayag, a z Sanatan w Benares. Oboje Goswami byli bezporednimi studentami Mahaprabhu Szri Czeitanjadevy. Podczas gdy dla innych by doradc, dla nich sta si osobistym nauczycielem i uczyni ich mistrzami w lini nauki Jego boskiej koncepcji. Tak objawia si pierwsza rola jak gra Szri Rupa Goswami.
Nastpnie spotkali si znowu w Nilachala. Tym razem Mahaprabhu przyj Rup jak swego syna. Mahaprabhu nie chcc ama prawa w Jagannatha-ksetra da schronienie Haridasowi Thakurze w domku przyogrodowym Tapana Miry. Kiedy przyby tam Rupa Goswami, rwnie otrzyma schronienie w tym samym miejscu z Haridasem Thakurem. Podobnie byo z Sanatan.
W naturze Mahaprabhu nie byo chci wzniecania niepokoju w otoczeniu. Dla vaisznawizmu najlepszym rodzajem relacji z otaczajcym rodowiskiem jest yczliwo. Nasz Guru Maharada powiedzia, e varnaram-dharma polega na yczliwym stosunku do natury i wiata. Varnaram jest zorganizowana w sposb, ktry nie zakca naturalnych prdw w tym wiecie. W tych naturalnych prdach moemy praktykowa nasze uwicone ycie i nie ma potrzeby aby wprowadza w to jaki niepokj.
Mahaprabhu nie mia zamiaru ustanawia braminizmu, jakiej zewntrznej rzeczy, ale to co ofiarowa byo o wiele wyszej natury. Jego dar przekracza wszelkie "izmy". Kiedy naucza Rup Goswamiego w Prayag, powiedzia swoim towarzyszom: "Jeszcze nie zdajecie sobie sprawy z tego jakie on posiada kwalifikacje". Ustanawiajc Rup Goswamiego jako swojego najwikszego studenta rzuci tym samym wyzwanie dla wszystkich ekspertw w rodzaju Ramananda Rayi, Swarup Damodara, Sarvabaumy Pandity, Bhagavana Acaryi, Sikhi Mahiti i wielu innych panditw z dworu krla, ktrzy byli zwolennikami Mahaprabhu. Setki wielkich osb byo towarzyszami Czaitanyi Mahaprabhu. Ponad to, Mahaprabhu uwaa Ramanand Raya za rwnego sobie, a nawet wicej - za swojego guru.
Swarup Damodar jest uwaany za drug manifestacj Mahaprabhu: saksat mahaprabhura dvitiya svarupa. Mimo to Mahaprabhu zdecydowa, e Jego sampradaja, sukcesja bdzie prowadzi przez Rup Goswamiego. Nie przez Swarup Damodara, chocia uwaa go prawie za kogo wyszego od Siebie.
Jeeli ktokolwiek pragn ofiarowa poezj albo jaki inny utwr najpierw musiao to by zaaprobowane przez Swarup Damodara i dopiero wtedy byo prezentowane Mahaprabhu. Nikt nie mg omin tej procedury i dokona bezporedniej prezentacji dla Mahaprabhu.
Mahaprabhu pragn by nauczany przez Ramanand Raya, kiedy byli nad brzegiem Godavari. Eka Ramananda hoy ithe adhikara: " Jest on yjcym mukta-purusz. Nikt nie potrafi tak dziaa na planie materialnym jak Ramananda Raya." Mimo tak wielkiego wiadectwa, jakie da mu Mahaprabhu, to nie jemu miaa zosta powierzona sukcesja.
Zamiast tego, Mahaprabhu uczyni Rup Goswamiego sukcesorem i zaprezentowa go na zebraniu wszystkich generaw. Mahaprabhu powiedzia im: "Sprbujcie go przeegzaminowa". Ramananda Raya zosta sdzi i zapyta go o jego sztuki zatytuowane "Lalita Madhava" oraz "Vidagdha Madhava". Ramananda Raya sam napisa wczeniej sztuk " Jagannath Vallabha Nataka".

Oprcz Ramananda Raya jako gwnego sdziego, Mahaprabhu uczyni sdziami take Swarup Damodara i Sarvabhaum Bhattacary. Ramananada zadawa pytania dotyczce stylu w jakim Rupa napisa rne czci swojej sztuki oraz opini jakie tam zawar. Rupa dawa doskonae odpowiedzi, jedna po drugiej, na kad kwesti. Wszyscy byli pod wielkim wraeniem, niewyczajc Haridasa Thakury, ktry nawet jeszcze kilka lat przed Mahaprabhu zacz naucza o mahamantrze Hare Kryszna.
Haridas Thakur by kilkakrotnie poddany cikim prbom i wyrzeczeniom. By bity na 22 placach targowych przez stranikw chccych go zabi. Stawa wobec wielu testw przez ktre przechodzi zwycisko ukazujc jednoczenie chwa Szri Harinam. Haridas Thakur wyraajc si o loce Rupy Goswamiego gloryfikujcej wite Imi stwierdzi: " Nigdy do tej pory nie usyszelimy takiego opisu chwa witego Imienia"
Ramananda Ray powiedzia : "Kin kavyena kaves tasya.. Koncepcja Kryszny dana nam przez Mahaprabhu, a zaprezentowana przez Rup Goswamiego na tym zebraniu wprawia nas wszystkich w osupienie. S to rzeczy pozostajce poza moliwoci ludzkiego opisu, a jednak Rupie Goswamiemu udao si je uchwyci sowami."

Mahaprabhu zapyta Ramananda Raya: " Jakie wnioski wycigne z jego opisw?" Ramananda odpowiedzia: "S niewyobraalnie wyborne. Przekazae mu wszystko co usyszae ode mnie. Nie mam co do tego adnych wtpliwoci. Co wicej, jego prezentacja przewysza wszystko co do tej pory syszelimy. Kin kavyena kaves tasya. On z pewnoci jest wielkim poet. Suchajc tej poezji wszyscy zostalimy zaszokowani. Kin kandena dhanus-matae: bohater, ktry nie potrafi osign swego celu nie jest wielkim bohaterem. Rupa Goswami jest wielkim bohaterem, ktry zawsze osiga swj cel. Wszyscy przyznajemy, e jest Twoim reprezentantem."

Wszyscy stwierdzili: "Musiae obdarzy go ca Swoj ask, gdy w przeciwnym razie nie byoby moliwym, aby zaprezentowa to w taki sposb."
Mahaprabhu nie pozostao nic innego jak zaakceptowa te stwierdzenia, chocia nie byo w Jego naturze okrelanie siebie mianem pandity. Niemniej tym razem przyzna:" Tak, obdarzyem go Moj ask". To jest niezwyke. Na tym nie skoczy i mwi dalej: " Daem mu Swoj ask, ale to nie wystarczy i dlatego pragn abycie wszyscy dali Rupie swoje bogosawiestwa, aby mg przedstawi wiatu Moj wizj."

Wtedy oni odpowiedzieli:" Twoja aska jest wystarczajca." Mahaprabhu si jednak upiera: "Nie, nie jest wystarczajca. Jestecie wszyscy moimi przyjacimi, wic obdarzcie go swoj ask, wtedy jego serce wypeni mio Kryszny i bdzie potrafi przekaza j innym."
Wtedy wszyscy bez wahania dali Rupie Goswamiemu swoje bogosawiestwa. Byo to pikne spotkanie. W taki oto sposb Mahaprabhu wznis na egzaltown pozycj Rup Goswamiego i da mu w rce ca sampraday. Po tym, Rupa Goswami pozosta jeszcze cay rok w Jagannath Puri uczc si coraz wicej od Mahaprabhu. Nastpnie uda si do Vrindavany, aby samemu tam naucza.

Kavi Karnapura take zosta upenomocniony przez Czejtani Mahaprabhu i odkry oryginaln tosamo w odniesieniu do Kryszna-lila, kadego bliskiego wielbiciela Mahaprabhu. Rupa Goswami zosta rozpoznany jako Rupa Mandari, ktra przewodzi wszystkim mandaris w Kryszna-lila. rimati Radharani jest gwn pani wrd sucych Szri Krysznie, a Lalita, Viakha, Czitra, Czampalatika, Tungavidja, Indulekha, Sudevi oraz Rangadevika s omioma najbliszymi przyjacikami Szrimati Radharani. Gow jest Lalita, a pod ni jest Rupa Mandari, ktra jest obecna w Goura-lila jako Rupa Goswami.

Jeeli nie uznamy Vakrevara Pandity jako ucznia Mahaprabhu to mona powiedzie, e Kavi Karnapura by jedynym uczniem Mahaprabhu w tamtym czasie. Kavi Karnapura by synem iwanandy Sena. Kiedy przebywa jeszcze w onie swojej matki, Mahaprabhu poleci iwanandzie Senie da mu imi Puridas. Jednak po jego urodzeniu si, iwananda Sena zamiast tego da mu imi Czejtaniadas. Kiedy chopiec by w wieku okoo 5 lat jego ojciec zabra go ze sob idc zobaczy si z Mahaprabhu. Pan zapyta o imi chopca. Kto powiedzia, e na imi mu Czejtaniadas na co Mahaprabhu odrzek nieco zawstydzony i z obiekcj: " Nie, jego imi to Puridas. Dlaczego dae mu imi Czejtaniadas? "

Mahaprabhu nastpnie da mu wielki zastrzyk energii. Poleci mu: "O Puridasie, teraz intonuj wite imiona. piewaj "Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare ." Ale chopiec milcza. Dwa, trzy razy Mahaprabhu naciska go aby zintonowa Hare Kryszna. By zadziwiony: Jedno moje sowo i cay wiat bdzie intonowa wite imiona Kryszny, a ten chopiec si opiera! Co to znaczy?"

Zapyta si Swarup Damodara dlaczego ten chopiec nie chce intonowa: " Kady powtarza intonujc Hare Kryszna Mahamantr kiedy tak polec tylko nie ten chopiec. Dlaczego on nie chce? Swarup Damodar odpowiedzia: ""Ooo, tak, tak, ten chopiec wanie otrzyma inicjacj od Ciebie, i czuje, e Ty jeste Guru caego wiata, samym Kryszn, i e wanie go inicjowae. Otrzyma mantr od Ciebie, dlatego intonuje j w umyle." Zaskoczony Mahaprabhu rzek: " Ten chopiec jest bardzo inteligentny".
W ten sposb Puridas otrzyma sw szczegln inicjacj. Ten Puridas znany by pniej jako Kavi Karnapura i skomponowa nadzwyczaj doskona sztuk "Czeitanja Czandrodaja Nitaka". Myl, e aden czowiek nie byby w stanie napisa czego takiego. Ozdobi t sztuk caym bogactwem Czeitanyi Mahaprabhu. Jest on rwnie autorem "Gaura-ganoddea-dipika" i "Krsna-ganoddea-dipika".

Przez Kavi Karnapur i innych bhaktw takich jak Swarup Damodar, Ragunath Das, i Szrila Diwa Goswami dowiadujemy si, e Mahaprabhu w Szrila Rupie Goswamim umieci moc Swojej sampradaji. Jest on najwaniejsz osobistoci w sampradaji Czeitanyi Mahaprabhu i przepaja j duchem Mahaprabhu. Ta historia to bardzo powany temat. Myl, e zrozumielicie to co prbowaem wyrazi.

Rupa Goswami jest rwnie gloryfikowany przez Narottam Das Thakura, ktry jak to jest wspomniane w witych tekstach, nie jest rny od osoby samego Mahaprabhu. W tej gloryfikacji Narottam Das Thakura zawar ca siddhant, najwyszy nastrj oddania i najwiksz chwa Rupy Goswamiego. Do dzi, ta szczeglna modlitwa jest yciem Gaudia Vaisznaww. Szrila Sarasvati Thakur doywajc swoich ostatnich chwil w tym wiecie pragn sucha tej modlitwy z ust nikogo innego jak Szrila Guru Maharada.

Chocia Szrila Sarasvati Thakur mia mikkie serce, nie tolerow tego kiedy kto inny ni Guru Maharada recytowa t modlitw. Mia wykrzykn: " Nie interesuje mnie melodyjny piew. Chc sucha jak piewa tylko Szridhar Maharada!" Ta pie brzmi nastpujco:

ri-rupa-manjari pada sei mora sampada
sei mora bhajana-pujana,
sei mora prana-dhana, sei mora abharana,
sei mora jivanera jivana

Nie chc prbowa wyrazi treci tej pieni po angielsku z powodu gbi prawd w niej ujtych. Podczas szczeglnych dni takich jak dni pojawienia si i odejcia Szrila Sarasvati Thakura czy Rupy Goswamiego, Szrila Guru Maharada osobicie piewa t pie obdarzajc w ten sposb ask Rupy Goswamiego wszystkich zebranych wielbicieli. Zdarzao mu si j piewa rwnie przy innych okazjach.

Pamitajc te historie, myl o naszym wielkim szczciu, e jestemy w lini wyznaczonej przez Rup Goswamiego Prabhu.

Szrila Rupa Goswami Prabhu ki jaya! Prabhupad Szrila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jaya! Om Visznupad Szrila Bhakti Rakszak Szridhar Dev-Goswami Maharaj ki jaya! Wszyscy zebrani wielbiciele ki jaya! Hari Nam Sankirttana ki jaya! Szri Czeitanja Saraswat Szridhar Mission ki jaya! Jaya Namacharya Szrial Haridas Thakur ki jaya! Gaura Premanande Hari Hari bol!