Śrila Bhakti Nirmal Acharyya Maharadż - Sewaite-President-Aczarja | Śrila B.S. Gowinda Maharadż i Śrila B.R. Śridhar Maharadż

Śrila Gowinda Maharadż

Gowinda Maharadz

"Zawsze jesteśmy gotowi walczyć kiedy jest bitwa, taka jest nasza natura. Ale Śriman Mahaprabhu pokazał Swoją naturę kiedy był postawiony na bitwie - zawsze pokorny. taka jest rónica... Kiedy poszedł na spotkanie z Prakaśanandą Saraswatim, usiadł w bardzo niegodnym siebie mjejscu... Bardzo pokorny."

"Sampradaja Rupanugi ukazała, że najwyższym sługą i nawyższą siłą Śri Kryszny jest Śrimati Radharani, i że On jest naszym naważniejszym przewodnikiem i ochrońcą. Jeżli zaadoptujemy tą myśl wtedy nasze duchowe utożsamienie się będzie bardzo dobre."

"Jeżli mamy pewnego rodzaju zrozumienie pism świętych, wtedy powinniśmy wiedzieć że poprzez służbę dla Guru Maharadża i Waisznawów osiągniemy wszystko - ekstazę, naktar, miłoś, piękno - w świecie transcendentalnaj służby oddania. I taki jest nasz cel życiowy."

"Każdy musi przestrzegać czterech reguł. Jest to jednym z podstaw naszej spłeczności. Podążamy śladami Śrimad-Bhagavatam, a tam te zasady są wspomniane, także nie ma wątpliwości co do tego."

"Jakie są cechy i kwalifikacje Kryszny? Czego potrzebujesz? Potrzebujesz miłości, piękna, oczarowania, ekstazy, czułości i harmonii. Wszystkie te cechy są w Krysznie. Jeżeli twuj mistrz jest obdarzony wszelką miłością, pięknem, oczarowaniem i ekstazą, nie doświadczysz żadnego ubytku - otrzymasz wszystko poprzez jego łaskę."

"Konieczna jest służba dla Pana przez 24 godziny na dobę, lecz najbliżej Pana jest Guru, Waisznawa i Mahaprabhu. Powinniśmy się im w pełni podporządkować. Nie oddać się leżąc biernie, ale oddać się służąc. Powinniśmy służyć całą naszą energią przez 24 godziny na dobę, i wtedy z pewnością osiągniemy transcendentalne przeznaczenie bardzo łatwo bez jakiejkolwiek obawy."

"Zasady nauk Czeitanii Mahaprabhu są bardzo proste: bądź pokorny, tolerancyjny i szanuj innych, i praktykuj świadomość Kryszny w linii śri Rupa Sanatana."

"Jesteście całym moim bogactwem, nie ma co do tego wątpliwości. Otrzymuję wiele energii od wielbicieli i jak batarie słoneczne używam ich w formie energii swietlnej, cokolwiek mam, w służbie dla Śrila Guru Maharadża. W ten sposób odnoszę korzyść i wy również odnosicie korzyść."

"Jeżli czuję konieczność wzniesienia się z mojej obecnej pozycji w tym przyziemnym środowisku na wyższy poziom, muszę udać się do określonego źródła jakości, które może mnie zabrać z tego świata. Muszę usprawnić się pod jego okiem. Kiedy nadejdzie czas na wyższe studia musimy udać się do znawcy właściwego rodzaju który może dać nam wyższą wiedzę."

"Mahamantra Hare Kryszna rozprzestrzeniła się na całym świecie. Ta wiedza jest bez wątpienia transcententalna, ale jest konieczne aby właściwie podążać linią Śrila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakury. W przeciwnym wypadku po kilku lub po pięćdziecięciu, lub po stu latach wszystko upadnie do poziomu "sahadżijanizmu" (imitacji)."

"Śrila Saraswati Thakura napisać w swoim poemacie pod tytułem 'Kto jest Waisznawą': 'Kiedy twoje ego urośnie do poziomy na którym może objąć ideaę tego, że jesteś Waisznawą, wtedy próbuj trzymać je wewnątrz swego serca'"

- Śrila Gowinda Maharadż

Złote słowa

Gowinda Maharad�Jego Boaska Miłość Śrila Bhakti Sundar Gowinda-dev Goswami Maharadż, jest skromnym wielbicielem Pana, nazwanym przez swojego Guru, "naturalnym paramahamsī", i ktory oddał całe swoje życie myślom, pragnieniom i misji swego Guru, Śrila Bhatki Rakszak Śridhar-dev Goswami Maharadżowi. Jest on sługą-aczarją Śri Czeitanya Saraswat Math, Navadbip, India, West Bengal, z centrami na całym świecie.

Czym są złote słowa?

Złote słowa zawarte na tej stronie nie są mentalym czy intelektualnym wysiłkiem ale wywołane duchową inspiracją. Ta inspiracja pochodzi z nie motywowanego oddania, nie zachwianego serca i skupionej w czułym sercu wiary. Śrila Gowinda Maharadż wielokrotnie wspominał o swoich osiągnięciach czy to w pisaniu poematów sanskryckich, czy znajdowaniu konkluzji filozoficznych, czy nawet mocy nadnaturalnych, jako tych które nie są od niego zależne ale pojawjają się spontanicznie w momencie potrzeby. Jego pomyślne narodziny i życie przepełnione bezgranicznym oddaniem dla Guru i Kryszny są przykładem osoby o niezwykłych kwalifikacjach duchowych. Śrila Gowinda Maharadż oddał się w opiekę i służbę Śridhara Maharadżśa jako 17-sto letni młodzieniec. Pomimo swego podeszłego wieku, 80-ciu lat, Śrila Gowinda Maharadż niezachwianie kontynuuje służbę dla swego Guru, bez względu na krytyczny stan zdrowia. Jego całe życie jest doskonałym przykładem szaranagati - pełnego oddania dla Pana Kryszny i guru.

Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada zwykł mówić, że słowa waisznawy są jak, śastra (pisma święte). Nawet kiedy opinia wielbciela Pana jest różna od opinii śastr wtedy trzeba przyjąć opinię wielbiciela, waisznawy. Oczywićcie musimy zrozumieć kim jest wielbiciel czy Waisznawa. Sam Pan Kryszna mówi w 11 Kanto Bhagawatam: aczariamam widżanijam nawamanjeta karhiczit. "Ja jestem aczarją, wielbicielem, waisznawą". I powinniśmy tak to zozumieć. Śriman Mahaprabhu (Śri Kryszna Czeitanja), Śrila Rupa Goswami, Śrila Bhaktivinoda Thakura, Śrila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, Śridhar Maharadż, Śrila AC Bhaktiwedanat Swami Parabhupada, Śrila Gowinda Maharadż, są czystymi wielbicielami, nie daltego że sami sobie taki tytuł dali ale poprzez ocenę innych Waisznawów, wielbicieli Pana. Tylko wielbiciel Pana może zobaczyć kto jest wielbicielem. Wszysycy inni muszą polegać na ich opinii jeżeli chcą zobaczyć rzeczy takimi jakimi one są. W preciwnym wypadku muszą polegać na swoich niedoskonałych zmysłach. I tak Śrila Prabhupada wskazał na Śridhara Maharadża, swego starszego brata duchowego, jako Paramahamsę1, i sziksza guru2. Podobnie Śrila Śridhar Maharadż wypowiedział się na temat Śrila Swamiego Prabhupada jako tego który jest szaktjawesza awatarem 3 Nityanandy Prabhu. Także dał poważny kredyt Śrila Gowindzie Maharadżowi nazywając go "naturalnym Paramahamsą" i tego kto może przejąć jego misję po jego śmierci. Z tąd mamy pewność z kim mamy do czynienia i pomoc w wyborze Guru, tzn tego kto zaopiekuje się naszą najcenniejszą posiadłością - duszą.

  1. Paramahamsa — osoba na najwyższym poziomie rozwoju duchowości
  2. Sziksza guru — nauczyciel instruujący, w odróżnieniu od nauczyciela inicjującego czy wprowadzającego na ścieżkę duchową, itd.
  3. Szaktjawesza awatar — inkarnacja Pana, albo zstąpienie osobste Pana Kryszny w formie osoby upełnomocnionej do czynienia pewnego rodzaju misji.