Śrila Bhakti Nirmal Acharyya Maharadż - Sewaite-President-Aczarja | Śrila B.S. Gowinda Maharadż i Śrila B.R. Śridhar Maharadż

Wprowadzenie

Nasz wysiłek i intencje nie mają na celu promocję kultu zwykłego człowieka bo wiemy, że Kryszna pojawia się jako aczarja, guru, nauczyciel w osobie przez siebie wybranej. aczarja mam vidżanijah namawanieta karchiczit.(Bhag 11). Także nie rościmy sobie prawa do posiadania Prawdy Absolutnej zdając sobie sprawę z własnych ułomności. Ale staramy się obserwować działania wzniosłych osobistości duchowych. I tak Śrila AC Bhakti Vedanta Swami Maharaj wskazał w stronę Śrila BR Śridhara Maharaja, jego bliskiego przyjaciela, starszego brata duchowego i, jak sam rzekł, mistrza duchowego. Śridhar Maharaj z kolei całą swoją wiarę w przyszłość przekazał w ręce Śrila BS Govindy Maharaja. To trio daje nam kompletne podstawy do naszego rozwoju duchowego w linii Gaudiya Math nakreślonego przez Bagavana Sarsasvati Thakurę. Chociaż Śrila Bhakti Vedanta Swami Maharaj rozprzestrzenił misję swojego Guru, Śrila BS Sarasvati Thakura, na całym świecie, to faktycznym przekazem nauk jest Śrila BR Śridhar Maharaj, którego pozycja w Gaudija Math była zupełnie unikalna. Był on ekspertem w śastrach, pismach, i znał on sekrety nauk Saraswati Thakury.

Edytorzy

Śrila Gowinda Maharadż Śrila Śridhar Maharadż
Słowa uznania Słowa uznania
"Religja Serca" (w toku tłumaczenia)  
"Troskliwe Przewodnictwo"
[wyjaśnienie linii sukcesji po Rupie Goswamim]
"Chroniący Oddania"
[zarys hisoryczny przyjaźni pomiędzy Śrila Bhakti Vedantą Swami Maharadżem Pabhupadem a Śrila Bhakti Rakszak Śridhar-dev Maharadżem]
Istota Mantrowania "Dom Komfortu"
[wstęp i ontoogiczne przedstawienie nauk gaudija waisznawa]

"Dom Komfortu"pdf [ zainstaluj Adobe Readera ]
  Ocean Nektaru (tekst)
Ocean Nektaru (.pdf)
  Całkowity Przekaz - rozmowa (.pdf)