Śrila Bhakti Nirmal Acharyya Maharadż - Sewaite-President-Aczarja, Śrila B.S. Gowinda Maharadż i Śrila B.R. Śridhar Maharadż

"Śrila Guru Maharadż przez całe swe życie praktykował to, czego nauczał".

-Śrila Govinda Maharadż - wieczny student swojego Guru, Śrila Śridhara Maharadża, i drogi wnuczek Śrila Bhaktivedanty Swamiego Prabhupada

"Śrila Saraswati Thakura napisał w swoim poemacie pod tytułem 'Kto jest Waisznawą': 'Kiedy twoje ego urośnie do poziomy na którym może objąć ideał tego, że jesteś Waisznawą, wtedy próbuj trzymać je wewnątrz swego serca'"

- Śrila Gowinda Maharadż

Audio: wykłady, rozmowy

Sripad Bhakti Sudhir Goswami Maharaj (polski)

Srila Bhakti Sundar Goswami Dev-Goswami Maharaj (angielski)