Śrila Bhakti Nirmal Acharyya Maharadż - Sewaite-President-Aczarja | Śrila B.S. Gowinda Maharadż i Śrila B.R. Śridhar Maharadż

Śrila Śridhar Maharadż"Podejrzewanie i wątpiwości są najgorszymi wrogami. Może tak być, że będziemy w pobliżu prawdy ale nasza podejrzliwa natura oszuka nas. Powinniśmy rozpocząć naszą pracę w pokonywaniu tej mentalej klatki, w której żyjemy."

- Śrila Śridhar Maharadż

Srila Gowinda Maharadż"Śrila Saraswati Thakura napisał w swoim poemacie pod tytułem 'Kto jest Waisznawą': 'Kiedy twoje ego urośnie do poziomu, na którym może objąć ideę tego, że jesteś Waisznawą, wtedy próbuj trzymać je wewnątrz swego serca'."

 • Złote słowa!
 • Pierwsza polaska publikacja "Ocean Nektartu" jest już dostępna do zakupu. Cena: 10 PLN. Jak zamówić książkę? Kliknij! Również dostępna na łamach tej strony w dziale Czytaj.
 • Ocean Nektaru
 • Śrila Gowinda Maharadż obecnie przebywa w Kolkucie. Za miesiąc planuje wyjazd do Bangkoku a potem nie wiadomo. Wysłał na miedzynarodywy objazd swojich ucznów, Śripada BN Aczarja Maharadża i Śrimati Bhakti Lalitę Dasi. Ostanie zdjecia z Singapur, Venezueli i Rosji.- Śrila Gowinda Maharadż

Czytaj Złote Słowa...

Samadhi Srial Sridhara Maharadża w Nawadwip

Archiwum:

Wykłady Goswamiego Maharadża z cyklu Subjektywna Ewolucja Świadomości, Wrocław 9 i 10 sierpnia w Kawiarni Nalanda.Wyświetlij plakat.

subjektywna ewolucja swiadomoscisubjektywna ewolucja swiadomosci

Wykłady w każdą sobotę o 9ej rano. Połącz się z użytkownikiem vidyasundar. Jeśli nie masz skypa to zainstaluj go tutaj.

My status

 

Podstawy Ontologiczne i Siddhanta

 1. Absolut istnieje dla Siebie i Sam z Siebie. [asamourdwa]
 2. Dżiva (dusza) jest z natury minimalna, ograniczona i zależna - Iśwara (Bóg) jest z natury nieograniczony, nieomylny, utrzymujący i niezależny. [anor anijan mato mahijan, eko bahunam jo'widaddhati kaman]
 3. Śri Kryszna jest słodkim autokratą a wszyscy inni Mu służą pod wpływem zauroczenia Nim. [bhadżanija guna wisziszta]
 4. Ci, którzy nie służą Bogu w stanie miłosnym pozostają w sieci akcji i reakcji - karma samsara. [nitai na biolo mukhe badżilo samsara sukhe]
 5. Bhakti jest celem istnienia. [dżiwera swarupa hoja krysznera nitja dasa]
 6. Bhakti jest niezależne. [ahaituki apratihata]
 7. Bhakti pochodzi z tąd gdzie jest bhakti. Towarzystwo jest najistotniejsze. [bhaktja sandżajate bhaktja]
 8. Nie ma procesu na osiągnięcie Boga za wyjątkiem głębokiego i szczerego pragnienia. [lauljam]
 9. Kwalifikacje materialne czy duchowe nie są ani miernikiem ani gwarantem postępu dochowego. Prawdziwy postęp istnieje w samo negacji jako twórcy i przyczyny. To wymaga skrajnej pokory. Pokora (stan negatywny) jest atrakcyjna dla Najwyższego Pozytywu.
 10. Kryszna jest niezależny i obdarza łaską tych, których Sam wybierze. [ewaiszja wiwrinute tanum swam]
 11. Kryszna interesuje się nastrojem serca ofiarodawcy. [bhavo grahi janardana]
 12. Dżiwa jest zależna od łaski Pana w każdym momencie swojej egzystencji. Wiedząc o tym dżiwa (dusza) będzie kultywować bhakti w nastroju oczekiwania i nie będzie używać bhakti w celu samolubnej promocji.
 13. A zatem Bhakti jest procesem zstępującym a nie wstępującym.
 14. Egzystencja duchowa polega na kultywacji pokory, tolerancji i szacunku dla innych. To powinno być podstawą wszelkich procesów, rytuałów i reguł religijnych.
 15. Kultywacja wiedzy bez bhakti jest odejściem od Kryszny.
 16. Inną nazwą dżiwy (duszy) jest tatasztha szakti (energia graniczna).
 17. Dżiwa nie pochodzi z parawjomy (świata duchowego) jako, że świat duchowy jest na planie absolutnym, a więc upadek z tamtąd nie jest możliwy.
 18. Dżiwa (dusza) ma naturę duchową bo wyemanowała z blasku świadomości Pana, Cit szakti, brahmajyoti. Posiada ona sat (wieczność), cit (świadomość), anandam (naturę szęścia) i w zalążku smark rasy (smak zwiazku z Panem).
 19. Procesem bhakti est rozwinięcie tej rasy.
 20. Poprzez swoją konstytucję dusza (dżiwa) jest wiecznym sługą Pana Kryszny.[dżiwera swarupa haja krysznera nitya dasa]
 21. Tylko poprzez służbę dla wielbiciela Pana Kryszny (Waisznawy) można wejść w kontakt z Kryszną. [mat bhakta pudża adbjadika]
 22. Waisznawa jest to osoba praktykująca śaranagati, "Panie, możesz zrobić ze mną co zechcesz. Jestem Twoim sługą bezwarunkowo" [marobi rakhobi jo iczha tohara, nitia dasa prati tuwa adhikara]
 23. Neofici, osoby praktykujące bhakti ale nie potrafiące rozpoznać i docenić bhaktów, są uważane przez nich jako praja-bhakta, prawie-wielbicielami. Bhaktwie wliczają ich do swojego grona nazywając ich Prabhu, jako że w przyszłości dojdą do pozycji bhakty.

Historyczne mianowanie Aczarjii

W tym wideo Śrila Bhakti Sundar Gowinda Dew-Goswami Maharadża deklaruje 4ego Grudnia 2009ego w dniu swojej pomyslnej Śri Wjasapudży: "On, (Śrila Bhakti Nirmal Acharja Maharadża), ma duże kwalifikacje. Wybrałem go jako następnego Aczarję tego Mathu. Każdy z was powinien zjednoczyć się w podążaniu pod jego przewodnictwm, służyć pod jego kierownictwem z wiarą i miłością dla niego. Jego miłość do Mathu jest jego największą zaletą. On nieustannie pracuje w kierunku utrzymania wszystkich posiadłości Mathu aż do ostatniego cala. Teraz proszę go aby mówił Hari-Katha jako mój reprezentant... sekretarz Mathu, menadżer Mathu, przyszły Aczarja. Śripad Bhakti Nirmal Aczarja Maharadża ki jay! Po moim odejściu, wszyscy powinni kontynuować życie jako jego świta. Każdy popełnia błędy, ale ja rzadko widziałem kogoś tak szczerego i z nastrojem pełnego oddania płynącego z głębi serca jak on. Taki rodzaj glębokiej wizji i skupinej troski dla wszystkich spraw jak on ma nie można znaleźć wszędzie. Modlę się, że Pan dostarczy mu wszelką dobroć i pomyślność".

Msze Ochrońcy Oddania

Śrila Bhakti Rakszak Śridhar Dev-Goswami Maharadż

Rozdział Drugi

Droga do własnego bogactwa

Śri Czaitanjadewa jest razem Radhą i Kryszną. Jest on Kryszną w nastroju Radharani, poszukującego Siebie. Jest obecny zarówno jako pozytywny i negatywny aspekt Absolutu. Szkoła Śankary i inne głoszenia bezosobowego Boga uważają, że kiedy pozytyw i negatyw połączy się wtedy rezultatem będzie pewien rodzaj równowagi. Ale zgodnie z filizofją Waisznawa, ta kombinacja jest dynamiczna. Natura pozytywu zmienia się w poszukiwacza Samego Siebie - poszujując Swoje własne pozytywne istnienie, w nastroju negatywności. Podczas poszukiwanie rozdaje Siebie innym. Negatywne przyciąga pozytywne, a pozytywne w taki sposób jest rozdawane publicznie. Taka jest esencja teorii i praktyki Śri Czaitanji Mahaprabhu. Bliscy towarzysze Pana objawili to samo. My natomiast powinniśmy pojąć to zgodnie do stopnia intensywności naszej wiary.

Wiara jest jedynym instrumentem w rękach ograniczonego aby zmierzyć nieskońcczoność. Aby zbadać nieskńczoność wszelkie inne instrumenty i metody okażą się zgubne. Wiara jest najbardziej przestronną substancją wewnątrz nas. Może ona pokonać bardzo długi dystans. Jaką silną wierę możemy rozwinąć we wiarę będąc usytuowanymi w niskończoności? Boimy się ślepej wiary. Ale w nieskończoności, niemożliwe staje sie możliwym. Wszystko jest możliwe, tylko wiara ma moc połączenia nas z nieskończonością, podczas gdy inne metody są bezużyteczne.

Śradha, wiara, może przejść długi dystans. Powinniśmy czuć i zrozumieć, że wiara nie jest jedynie imaginacją umysłową. Zajmuje ona namacalną pozycję wewnątrz nas. Kiedy będziemy mogli oderwać się od wszelkich etapów namcalnego doświadczenia, wtedy będziemy żyć wyłącznie we wierze. Kiedy całe bogactwo naszego doświadczenia oszuka nas i da nam smak oszustwa, wtedy nasza wiara ocali nas.

Cały świat naszego doświadczenia pewnego dnia zginie, z ostateczną i całościową destrukcją (dżanma-mritju-dżaraa-wjadhi-duhkha-doszanudarśanam, Bg.13.9), ale wiara pozostanie, wiernie przy nas. Jest to nieodłączną rzeczą wewnątrz naszej duszy. (...)

Refleksje

Vidya Sundar das

W tym tekście Śrila Guru Maharadż w dwóch mjejscach robi ciekawe słowne interpolacje i wręcz używa grę słów:

1)  "Jaką wierę możemy rozwinąć we wiarę będąc usytuowanymi w niskończoności?"  - wiara też wymaga rozwinięcie w niej wiary z naszej strony.
2) "Cały świat naszego doświadczenia pewnego dnia zginie, z ostateczną i całościową destrukcją (dżanma-mritju-dżaraa-wjadhi-duhkha-doszanudarśanam, Bg.13.9),  ale wiara pozostanie, wiernie przy nas." - wiara jest wierna.

A zatem - 1) wiara we wiarę i 2) wierność wiary.

My mamy niezależność więc powinniśmy ją wykorzystać do rozbudzenia naszej wiary we wiarę (śradhę). a z drugiej strony śradha (wiara) ma taką cechę, że jest wierna i trwa przy tym kto rozwiną w nią wiarę.

 

Śri Czaitanja Saraswat Mat istnieje poprzez wierną sukcesję służby dla Guru Waisznawy

Inauguracjyna ceremonia Śrila Bhakti Nirmala Aczarja Mahradża odbyła się 8ego kwietnia 2010. Śrila BS Gowinda Maharadż wielokrotnie wyrażał pragnienie mianowania Śrila BN Aczarję Maharadża na aczarję misji, tego który zaopiekuje się sprawami świątyni w Nawadwp i w całych Indiach, Bóstwami i wielbicielami. System aczaryjny jest opisany w 11 Canto Śrimad Bhagavatam : aczarjam widżanijam nawamanjeta karhiczit... Ja jestem aczarją i powinno się przyjmować aczarję jako Mnie. Śwaidomość Kryszny jest oparta na sytemie centrycznym i bezgranicznym, nie motywowanym oddaniu. W jednym ze swoich kwietniowych wykładów Srila Aczarja Maharadż powiedział: "Jeśli nie składasz pokłonów temu kto służy Bóstwom, wtedy Bóstwa nie przyjmą od ciebie pokłonów bezwzględy na to jakie by pokorne one nie były." (to nie koniecznie wskazuje na pudżariego - przyp. tł.). W innej wypowiedzi określił siebie jako niezdolnego do przyjęcia tej pozycji i prosił wielbicieli w misji aby wytknęli jego będy jak je zobaczą. Nie wchodząc za bardzo w sfery sentymentalne Śrila BN Aczarja Maharadż w pełni funkcjonuje jako służący misji czy jako Sevaita-Aczarja (tytuł nadany przez Gowindę Maharadża). Śrila B.S. Gowinda Maharadż jako głosiciel 3ciej śloki śikszasztaki mówił, że Śri Czaitanja Saraswat Math będzie istnieć tak długo jak będzie praktywowana pokora, tolerancja i szacunek dla innych, w linii Śri Czaitanja Mahaprabhu i Rupy Goswamiego. Pozatym wszysko potrzebne do naszego rozwoju już jest. Powinnśmy utrzymywać przepływ prądu, tzn kultywować wiarę w towarzystwie wielbicieli i literatury Guru Wargi (naszej linii nauczycieli) bez względu na moc prądu. Nadejdzie dzień, w którym pełna moc prądu przepłynie więc powinniśmy być gotowi. Nie jest możliwe przewidzieć łaski Kryszny. Taki jest jej charakter.

8-ego kwietnia zdjęcie Śrila Bhakti Nirmala Aczarji Maharadża zostało oficjalnie usytuwane na ołtarzu w linii guru sampradaji u stóp Śri Śri Guru-Gauranga Gandharvva Gowindasundardżiju.

Śrila Bhakti Nirmala Aczarja Maharadżki! Jay!

Drogi czytelniku!

Na stronach tego portalu znajdziesz skromną prezentację nauk Śrila Śridhara Maharadża i jego uwielbionego ucznia Śrila Gowindy Maharadża. Oboje żyli w bliskim związku ze Śrila Bhaktiwedantą Swami Maharadżem Prabhupadem.Prabhupad, Sridhar Maharaj i Srila Gowinda Maharaj w Mayapur 1972

Przed odejściem z tego świata Śrila Prabhupada polecił swoim uczniom przyjęcie przewodnictwa i instrukcji z rąk Śrila Śridhara Maharadża. Cztery miesiące po odejściu Prabhupada wszyscy członkowie GBC udali się do niego z instotnymi pytaniami jakie naturalnie pojawiają sią w sercu ucznia po utracie nauczyciela (guru). Szczegłowe informacje są zawarte w książce "Śri guru i jego Łaska" ( Sri Guru and His Grace ). Wyjaśniona tam jest istota guru i całe zrozumienie tego złożonego tematu. Śrila Prabhupada wielokrotnie podkreślał, że Śrila Śridhar Maharadż jest jego starszym bratem dychowym i sziksza guru. Przez różny tok wydarzeń związek ten obecnie nie jest znany wśród młodszej generacji. Ten portal ma na celu przedstawienie tego istotnego faktu historycznego i unikalnej głębii nauk Śrila Bhakti Rakszak Śridhar Dew-Goswamiego Maharadża.

Inna publikacja przedstawia nauki Śri Rupa sapmradaji w książce Śridhara Maharadża zatytułowanej "Poszukiwanie Śri Kryszny, rzeczywistości piękna" ( Search for śri Krishna, Reality The Beautiful ).

Zachęcamy do uważnego i niepostronnego zapoznania się z treścią tego portalu i prowadzenia korespondencji z jego administratorem, Widja Sundarem Dasem. Widja Sundar jest uczniem Śrila Bhakti Sundar Gowindy Dew-goswamiego Maharadża. Jego żona, Amiy Kanti Dasi i syn Jagannath Das służą mu wielką pomoca i inspiracją.

Pokornie,
Administrator
P.S. Jeśli masz jakieś uwagi co do teksu zamieszczonego na łamach portalu albo znalazłe(a)ś błędy językowe to prosimy o zawiadomienie nas.

Marzec 27, 2010 dzień odejścia z tego świata Śrila B.S. Gowindy Maharadża

Pełne szacunku pokłony wszystkim wielbicielom na całym świecie.

Śrila Gowinda Maharadż

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu Śrila Bhakti Sundar Gowindy Dew Goswamiego Maharadża, egzaltowanego sługi Prezydenta i Aczarji Śri Czeitania Saraswat Math, oraz sukcesora Śrila Bhakti Rakszak Sridhara Dew Goswamiego Maharadża.

Dzisiaj rano 27 marca 2010 roku o godzinie 4:25, Śrila Bhakti Sundar Gowinda Dew Goswami Maharadż, przez swoją słodką wolę, łagodnie odszedł z przed naszych oczu, otoczony delikatnym intonowaniem sanjasinów i sług. Jego świętobliwość wkrótce zostanie zabrany przez konwój samochodów z naszej świątyni w parku "Dum Dum" w Kalkucie do Nawadwip gdzie tego samego popołudnia zostanie złożony w Samadhi w pobliżu Samadhi Mandir - jego ukochanego Śrila Guru Maharadża.

Wielbiciele na całym świecie obchodzą ten dzień intonowaniem, modlitwami, gloryfikacjami i prostymi czynnościami, aby oddać cześć temu zdarzeniu.

Słowa gloryfikacji sannasinów-sług ku pamięci Śrila Bhatki Sundar Gowindy Dew-Goswamiego Maharadża

Rozłąka ze Śri Guru

(Śrila Śridhar Maharadż)

Jego Boska Miłość A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada powiedział swoim starszym uczniom, że jeśli po jego odejściu będą potrzebowali rady wyższego, duchowego autorytetu, powinni skonsultować się z jego starszym bratem duchowym Śrila Śridharem Maharajem. Przy kilku okazjach powiedział. "Uważam Śrila Śridhara Maharaja za mojego śiksa-guru, instruującego mistrza duchowego, więc co tu mówić o duchowych korzyściach jakie inni mogą odnieść z jego towarzystwa." Wkrótce po jego odejściu, jego starsi uczniowie zwrócili się do Śrila Śridhara Maharaja z prośbą o radę, jak powinni kierować Międzynarodowym Towarzystwem Świadomości Kryszny. Następujący zapisek jest fragmentem ich rozmowy.

Wielbiciel: Przyszliśmy do ciebie po odejściu naszego mistrza duchowego, żeby ofiarować ci nasze wyrazy szacunku i żeby prosić cię o twoje cenne rady odnośnie pewnych spraw, jeśli byłbyś tak łaskawy.

Śrila Śridhara Maharaja: Śastra podaje metaforę opisującą odejście mistrza duchowego. Uczeń jest jak kwiat lotosu. Mistrz duchowy jest jak woda wokół lotosu, jak w stawie, albo w jeziorze. Wasz gurudeva jest jak woda. A Kryszna jest jak słońce. Tak długo jak lotos będzie pływał po wodzie, tak długo słońce będzie go pielęgnowało. Jeśli jednak woda zniknie, słońce go spali. Bez wody słońce Kryszny spali kwiat lotosu. Bez pomocy guru, uczeń daleko nie zajdzie.

Bez guru wszystko jest pustką.

Raghunatha Dasa Goswami powiedział: "Kiedy nie ma przy mnie mojego gurudeva, wzgórze Govardhana, reprezentacja samego Kryszny wydaje mi się być wielkim pytonem, który chce mnie pożreć. Radha-kunda, najświętsze miejsce boskości Gaudiya-sampradayi jest dla mnie jak paszcza tygrysa, która chce mnie pożreć. Bez mojego gurudeva, mojego najdroższego i najwyższego duchowego opiekuna te miejsca niepokoją mnie. Nie ma przy mnie mojego gurudeva, który darzy mnie największym uczuciem. Jak to się mogło stać? Wszystko jest pustką. Wraz z jego odejściem wszystko się rozpadło." Serce szczerego ucznia ogarnie tego rodzaju głębokie uczucie rozłąki.

Pewnego razu, jeden z waszych wielbicieli powiedział w wykładzie, że rozłąka jest najwyższym rodzajem zrozumienia. Byłem bardzo szczęśliwy słysząc z jego ust, że rozłąka (vipralambha) jest najwyższym osiągnięciem. Bez tego nie będziemy mogli nic osiągnąć. Oczekiwanie spotkania Kryszny pojawi się przed nami jako vipralambha, więc vipralambha jest najpomyślniejszą, dotyczącą świadomości Kryszny rzeczą. I nawet w tej rozłące możemy mieć związek z Kryszną. Więc vipralambha jest najbezpieczniejszą i najbardziej nieustraszoną pozycją. Jeśli będziemy mocno trzymać się gruntu, pamiętając w rozłące o naszym gurudevie, zdamy najwyższy egzamin.

(Fragment z Śri Guru i Jego Łaska - Śridhar Maharadż)